වන්දනාව සදහා විහාරස්ථානවලට පැමිණෙන පින්වතුන් ඒ ස්ථාන අපවිත්‍රව තිබෙනු දැක දැක නොසලකා නොයා යුතුය. සිද්ධස්ථාන ඇමද පිරිසිදු කිරීම උසස් පින්කමකි. එහි අනුසස් බොහෝ ය. එය ශ්‍රද්ධාව ඇති නම් වියදමක් නැතිව කා හටත් පහසුවෙන් කර ගත හැකි පින්කමකි.

ඔබේ ජීවිත පහන නිවෙන්නට පෙර ධර්මය දකින්න.

බෙහෙත් ද්‍රව්‍යය පිදීමේ ආනිශංස


භේසජ්ජං සුගතේ දත්වා
සංඝේ ගණවරුත්තමේ
දනානිසංසේ අනුභෝමි
කම්මානුච්ඡවිකේ මම
ආයුවා බලවා වීරෝ – වණ්ණවා යසවා සුඛී
අනුපද්දවෝ අනීතීච – හෝමි අපචිතෝ සදා
න මේ පියවියෝගත්ථි – තස්ස නිස්සන්දතෝ 

බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයා වහන්සේට අවශ්‍ය බෙහෙත් වර්ග පූජාකිරීමේ බලයෙන් ආනිශංස දහයක් ලැබිය හැක.

01. දීර්ඝායු සම්පත් ලැබීම.
02. ශරීර ශක්තිය ලැබීම.
03. ධෛර්ය සම්පන්න පුද්ගලයෙක් වීම.
04. පැහැපත් වර්ණයකින් යුක්ත වීම.
05. යහපත් කීර්ති රාවයක් ඇත්තෙකු වීම.
06. ශරීර සැපය ලැබීම.
07. කවර උපද්‍රවයකට වත් හසු නොවන්නෙකු වීම.
08. අන් අයගේ දෝෂාරෝපණයන්ගෙන් වැළකුණු කෙනෙක් වීම.
09. කාගේත් ගෞරවයට ලක්වූ කෙනෙක් වීම.
10. තම දරුවන්, බිරිඳ සහෝදර සහෝදරියන්, මව්පියන් අකාලයේ මරණයට පත් නොවීම – එවැනි ප්‍රිය විප්‍රයෝග දුකකට පත් නොවීම.
පින ද පව ද රැස්කරන්නේ ඔබේ ම සිතයි.
X