වන්දනාව සදහා විහාරස්ථානවලට පැමිණෙන පින්වතුන් ඒ ස්ථාන අපවිත්‍රව තිබෙනු දැක දැක නොසලකා නොයා යුතුය. සිද්ධස්ථාන ඇමද පිරිසිදු කිරීම උසස් පින්කමකි. එහි අනුසස් බොහෝ ය. එය ශ්‍රද්ධාව ඇති නම් වියදමක් නැතිව කා හටත් පහසුවෙන් කර ගත හැකි පින්කමකි.

ඔබේ ජීවිත පහන නිවෙන්නට පෙර ධර්මය දකින්න.

සඟ සතුකොට දන්දීම

මේ සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් දෙනාගේ විවිධ දුරැමතයන් ඇත. විශේෂයෙන් සඟ සතුකොට දන්දීමට උපසම්පන්න සංඝයා වහන්සේලා සතර නමක් හෝ පස් නමක් අවශ්‍යය යන්න ඉන් ප්‍රධාන තැනක් ගනී. සැබැවින්ම එදා මහනවූ සාමණේර හිමි නමකට වුව සඟ සතුකොට දන්දීමට හැකිය. අවශ්‍ය වන්නේ දානය දෙන තැනැත්තාගේ සිත් හි පහලවන්නා වූ චේතනාවය. අතීතයේ පහල වී සිටියා වූත් වර්තමානයේ සිටින්නා වූත් අනාගතයේ පහලවන්නා වූත් සංඟයා වෙනුවෙන් දන් පිළිගැන්වීම සඟ සතුකොට දන්දීම වේ. එපමණක් නොව ඔබ පිළිගන්වන සියළු පූජාවන් අතීත වර්තමාන අනාගත සංඝයා අරමුණු කර (සඟ සතුකොට ) පිළිගැන්වීමෙන් මහත්ඵල මහත් ආනිසංස ගෙන දීමට හේතු වේ. ඔබ කිසියම් අවස්ථාවක සංඝයා වහන්සේ නමක් හෝ කිහිප නමක්, විහාරස්ථානයක්, ආරණ්‍යයක් හෝ වෙනත් එවන් කරැණක් අරමුණු කරගෙන දන්දීම සිදු කරයිද එය පෞද්ගලික දානයක් බවට පත් වේ. මේ නිසා සෑම විටම දන් පිළිගැන්වීමේ දී එවන් තේරීමක් සිද්ධ කර මා මේ දානය පූජා කරන්නේ අහවල් සංඝයා වහන්සේටය, මේ විහාරටය, මේ ආරණ්‍යයටය කියා සිත්හි අදහසක් ඇති නොකරගෙන, තුන්කල්හි සංඝයා වෙනුවෙන් ඒ දෙය පූජා කරන්න. එය මහත්ඵල මහත් ආනිසංස ගෙන දේ.

සඟ සතුකොට දන්දීම පිළිබඳව ඇති යම් යම් දුරැමත දුරැකොට ගෙන නිවැරදිව මහත්ඵල මහත් ආනිසංස ගෙන දෙන ආකාරයෙන් දන්දීමට සියල්ලෝටම හැකි වෙත්වා!
by Daham Vila
පින ද පව ද රැස්කරන්නේ ඔබේ ම සිතයි.
X